Regionalny Oddział PTTK w Słupsku

Jesteśmy organizacją turystyczną dla ludzi w każdym wieku. Upowszechniamy turystykę i krajoznawstwo na terenie regionu słupskiego PTTK. Zajmujemy się turystyką: pieszą, rowerową, kajakową, żeglarską, podwodną oraz górską i narciarską.

home img

KOŁA / KLUBY

Zrzeszamy kluby turystyki kwalifikowanej, koła środowiskowe oraz szkolne koła krajoznawczo-turystyczne.

IMPREZY

Zapoznaj się z naszym kalendarzem imprez oraz zaproszeniami na imprezy. Zaplanuj czas aktywnie z nami.

ODZNAKI REGIONALNE

Poznaj i zdobywaj nasze odznaki krajoznawcze: „Regionu Słupskiego PTTK” oraz Pomorskiej Drogi św. Jakuba.

Historia PTK-PTTK

Po zakończeniu II wojny światowej Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK) reaktywowało swoje struktury terenowe oraz zakładało nowe oddziały na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Oddział PTK w Słupsku powstał 10 maja 1946 r. Na początku 1951 r. przekształciliśmy się w słupski Oddział PTTK. Ważnym etapem rozwoju turystyki był rok 1975 w którym utworzono województwo słupskie oraz powołano Zarząd Wojewódzki PTTK w Słupsku. W kolejnych latach zaczęły powstawać podległe oddziały PTTK w Sławnie, Miastku, Lęborku, Człuchowie, Bytowie i Ustce. Dnia 26 stycznia 1991 r. nastąpiło przekształcenie ZW PTTK w Słupsku w Regionalny Oddział PTTK w Słupsku, który objął swoim zasięgiem działania teren ówczesnego woj. słupskiego. Po reformie administracyjnej z 1999 r. teren działania RO PTTK w Słupsku nazwano regionem słupskim PTTK.

feature img
feature img

Region słupski PTTK

Region słupski PTTK położony jest w północnej części Polski, nad morzem Bałtyckim, zajmując obszar w obrębie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Swoim zasięgiem obejmuje teren 5 powiatów w tym 11 miast oraz 35 gmin.
Na terenie regionu występują bardzo atrakcyjne walory przyrodnicze. Jeziorność należy do wyższych w kraju, jest ponad 600 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Ciekawostką regionu jest 58 jezior lobeliowych co stanowi 40,5% wszystkich tego typu jezior w Polsce. Nazwa typu jezior pochodzi od występującego w nich reliktu borealno – atlantyckiego, jakim jest unikatowa w Europie wodna roślina Lobelia jeziorna (dortmanna) występująca w jeziorach o bardzo czystej wodzie. Cenionymi wśród kajakarzy i wędkarzy rzekami regionu są: Brda, Łeba, Łupawa, Słupia, Wieprza.
Lesistość osiąga 39,8% ogółu powierzchni regionu, zalicza się do bardziej zalesionych terenów w Polsce. Licznie występujące osobliwości przyrodnicze zostały objęte prawną ochroną. W 1966 roku utworzono Słowiński Park Narodowy wpisany do Sieci Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO, znany głównie z ruchomych wydm nadmorskich. Objęty również międzynarodową konwencją ramsarską, dotyczącą ochrony siedlisk ptaków wodnych i błotnych. Ponadto w regionie ustanowiono 49 rezerwatów przyrody, Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, 10 obszarów chronionego krajobrazu, 49 obszarów Natura 2000 oraz 1183 pomniki przyrody.

SZLAKI PTTK REGIONU SŁUPSKIEGO

BORT PTTK

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Słupsku świadczy usługi przewodnickie, organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz posiada własną bazę noclegową w Słupsku i Gardnie Wielkiej.

SZKOLENIA / KURSY

Kierownik

wycieczek szkolnych

Komunikat 2020

Wychowawca

Wypoczynku

Komunikat 2020

Przewodnik

Turystyczny

luty 2020

Członkostwo

Jesteśmy dla ludzi w każdym wieku. Zajmujemy się turystyką: pieszą, rowerową, kajakową, żeglarską, podwodną oraz górską i narciarską. Zrzeszamy kluby turystyki kwalifikowanej, koła środowiskowe oraz szkolne koła krajoznawczo-turystyczne. Wstąp w nasze szeregi !

feature img

Kontakt z nami

Biuro Oddziału czynne: poniedziałek - czwartek w godzinach 08:00 - 16:00 oraz w piątek w godz. 08:00 - 14:00. Ułatwiając kontakt uruchomiliśmy elektroniczny formularz kontaktowy.

76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 1

59 842 5012 / 59 842 2902

poczta@slupsk.pttk.pl